Na začátku přírodní léčby, v období mezi dvěma masážemi, může docházet k nepříjemným reakcím. Je to ale dobré znamení, že se orgány probudily a začaly s regenerací. Určitě to vyžaduje hodně osobní statečnosti a odhodlání, vzít odpovědnost za své zdraví do svých rukou. Reakce jsou individuální a záleží na příčině onemocnění. Čím je nemoc zastaralejší, tím je možno očekávat dramatičtější cestu ke zdraví. V úvahu přichází jedna nebo i více forem reakce:

1) Pacient se cítí značně uvolněný, jeho spánek je zdravější a klidnější, vzrůstá jeho tělesná a duševní pružnost. Spánek může být ovšem přechodně i neklidný. 

2) Kůže je aktivnější, vyměšuje více potu s nelibým zápachem, mnohdy se ukazují hnisavé puchýřky nebo kopřivková vyrážka, zcela vzácně je organismus povzbuzen k tvorbě vředů. Napětí kůže a vaziva se může úplně regenerovat.

3) Ledviny vylučují více moče. Je zkalená, nápadně páchne a tvoří po delším stání usazeninu.

4) Výměšky střevní jsou hojnější a častější, s větším zápachem. Jsou hlenovité, bezbarvé, často spojené s nadýmáním.

5) Sliznice nosní, jícnu, průdušek se čistí vylučováním různých výměšků.

6) U žen se může objevit výtok, mnohdy tak ostrý a koncentrovaný, že zanítí okolní vazivo a vyvolává bolest.

7) Krátkodobě se může objevit horečka. To je chápáno jako mobilizace tělesné obranné síly, aby mohly být zpracovány zatěžující látky. V tomto případě není horečka znakem nemoci a nemá být uměle potlačována.

8) Zubní ložisko a rušivé jizvy mohou být nápadné svojí bolestivostí a výměškem.

9) Zastaralé nemoci, které nebyly dříve  zcela uzdraveny, mohou opět  na krátký čas vzplanout. Krátkodobá reaktivace přináší konečné vyléčení.

10) Duševní rozladění se může projevovat v širokém rozmezí, od osvobozujícího pláče po vyjádření problémů.

Každá změna dosavadního stavu, ať je pociťována příjemně či rušivě, ukazuje na probuzení vnitřních léčivých sil a na to, že začalo odvádění toxinů a škodlivých látek.