Většina lidí považuje svět hmoty a tím také fyzická tělesa za jedinou realitu, protože pouze tu mohou vnímat svými fyzickými smysly a racionálním rozumem. Zkuste přemýšlet o tom, co se stane s energií, životní silou, která oživuje tělo a propůjčuje citlivost a schopnost projevu, když toto tělo zemře. Fyzikální zákon nám říká, že energie nikdy nezmizí, že se pouze transformuje. Síla, která působí za hmotnou formou těla s jeho funkcemi a schopnostmi, je složena z komplexního systému energií, bez kterého by fyzické tělo nemohlo fungovat. Tento systém obsahuje tři základní složky - vibrační pole energií ( energetická těla ), čakry ( centra energie ), nádí ( rozvodné kanálky ). 

 

 

Čakrami jsou nádí jednoho vibračního pole propojena s nádí sousedního vibračního pole. Znalost systému kanálů energie - meridiánů, se využívá v akupunktuře. Čakry slouží v systému energií člověka jako přijímací stanice, transformátory a rozdělovače prány ( absolutní energie ).

 

 

Udává se, že na lidském těle je až 88 000 čaker. Sedm z nich, je hlavních. Nacházejí se podél vertikální osy těla a jsou rozhodující pro všechny nejdůležitější funkce lidského těla, duše i ducha. Podobají se trychtýřovitým květním kalichům s rozdílným počtem okvětních lístků. Ve východní tradici jsou proto označovány jako lotosové květy.

 

 

Jednotlivé čakry se otáčejí buď doprava nebo doleva. Dá se při tom rozpoznat protichůdný princip u muže a ženy, nebo lépe doplňování ve výrazu různých energií, neboť ty čakry, které se u muže otáčejí doprava, se u žen točí doleva, a naopak. Podle čínského učení je otáčení doprava výrazem mužské kvality jang, každé otáčení doleva je podstaty jin. Směr otáčení se mění od čakry k čakře.

 

 

 

Prožitá traumata, potlačené emoce, bolest a nejrůznější formy strachu vytvářejí na těchto centrech ( čakrách ) blokády a ty pak brání harmonickému proudění energie. Nedostatek nebo hromadění energie způsobuje problém v dané oblasti, což se projeví jako neklid, bolest a následně nemoc.

 

 

 

 

První čakra Muladhara (základní, kořenová)

 

Tato první čakra ovlivňuje všechno pevné v těle (kosti, zuby,nehty), nohy, kostrč, močový měchýř, konečník, tlusté střevo, nadledvinky, ledviny, pohlavní orgány. Celkově určuje náš vztah k hmotě, k matce Zemi i k matce biologické, k fyzickému tělu a jeho zdraví. Představuje naše základní právo "mít” a hlavní úkol "přežít a ubránit se”. Muladhara je umístěna na stydké kosti mezi řitním otvorem a pohlavními orgány a formuje se v prenatálním období a v prvním roce života. Bloky na ní vznikají, jakmile je narušen vztah s matkou – nechtěné a odmítané děti, těžké porody, stres v těhotenství, absence bezpečného domova a fyzického vnímání teplé a bezpečné matčiny náruče.

 

Pokud se malý človíček v prvních dnech svého života setkává s milujícími rodiči, kteří se chovají láskyplně k sobě i k němu, k nimž může mít naprostou důvěru, vyvíjí se harmonicky a má stabilní základ pro další život. Jestliže je vystaven od prvních chvil strachu, nejistotě a někdy i týrání, ale i nadměrnému rozmazlování, je jisté, že jeho základy jsou narušené a zapojení do života bude problematické.

 

Bloky se projevují jako pocit nejistoty (nejistá klátivá chůze), strach ze života, agresivita, sebedestrukční programy (poškozování vlastního těla), lpění na majetku, nebo jeho odmítání – problém s financemi. Na tělesné úrovni se projeví silná stehna a hýždě, hubenost nebo nadváha, zácpa a průjmy, časté močení a únik moči (vliv stresu a psychického tlaku).

Noční pomočování je způsobeno strachem z jednoho či obou rodičů a děti jsou paradoxně za tyto "prohřešky” trestány.

 

Druhá čakra (Svadhistana, křížová)

 

Tato druhá čakra se nachází v podbřišku, ovlivňuje všechno tekuté v těle (krev, žaludeční šťávy, sperma, sekrety, moč), varlata, vaječníky, dělohu, prostatu, tenké střevo, křížovou oblast páteře. Křížová čakra je centrem původních emocí sexuální energie, tvořivosti, radosti ze života, sebeúcty, nadšení. Představuje naše základní právo "cítit a prožívat” a hlavním úkolem je "rozmnožit se". Zde je vytvářen náš vztah k vlastnímu i opačnému pohlaví.

Druhá čakra se formuje v druhém roce života a bloky zde vznikají při nepřijetí vlastního pohlaví. Dítě vnímá od početí vše, co prožívá matka a v případech, kdy rodiče chtěli chlapečka a narodí se holčička či opačně, dítě přichází na svět s pocitem, že zklamalo očekávání rodičů a snaží se chovat jako opačné pohlaví, přičemž znaky svého pohlaví odmítá. Zde vzniká příčina nádorových onemocnění rozmnožovacích orgánů.

 

Bloky vůči vlastnímu tělu a sexualitě také vznikají, když je dítě trestáno a napomínáno za zcela přirozené prozkoumávání svých pohlavních orgánů slovy "to je fuj, to se nesmí, to je neslušné”, namísto srozumitelného vysvětlení. A dále pokud je sexualita před dětmi skrývána, zakazována a vůbec, nebo necitlivě vysvětlena.

 

V tantrickém učení je sexuální akt považován za božské spojení ženského a mužského principu. Stačí, když to, co jsme degradovali na hřích, pouhou fyzickou potřebu nebo nástroj manipulace, začneme chápat jako přirozené naplnění láskyplného a důvěrného vztahu dvou bytostí. Pokuste se začít u svých dětí třeba tím, že jim vysvětlíte, že milování je krásné, jen je třeba, aby přišlo v pravý čas s tím pravým partnerem.

 

Třetí čakra Manipura (solární)

 

Třetí čakra se nachází v oblasti solar plexu. Ovlivňuje trávící systém, žaludek, játra, slezinu, žlučník, slinivku a spodní část hrudní páteře. Představuje základní právo"konat” a hlavním úkolem je "prosadit se”. Třetí čakra je centrem síly, osobnosti, přizpůsobení, schopnosti pomáhat a vytváření mezilidských vztahů. Vytváří se v třetím roce života a toto období se vyznačuje obdobím vzdoru a zde se rozhoduje, zda bude dítě manipulovat s rodiči a vše si vynutí pláčem či vztekáním, nebo zda rodiče vzdor potlačí a dítě se stane "hodným a poslušným.”.

 

Optimum je samozřejmě uprostřed, kdy je zároveň rodič akceptován jako respektovaná autorita, ale nedojde k potlačení projevu vlastní vůle a svobody dítěte. Oba extrémní případy narušují sebevědomí a vědomí vlastní hodnoty a člověk se buď prosazuje na úkor druhých, anebo se vůbec prosadit nedokáže.

 

V oblasti solární čakry se hromadí potlačované a nevyjádřené emoce (vztek, vzdor, nespokojenost, agresivita, stres) a ty pak nepříznivě ovlivňují hlavně trávení a zažívání. Výbuch hněvu, hysterie, prasklý žaludeční vřed nebo slepé střevo už jsou jen následkem potlačovaných emocí, které v přeplněném bublajícím hrnci už nemají prostor. A záleží jen na povaze jedince, zda vybouchne ven (extrovert) a poboří něco kolem sebe, nebo dovnitř (introvert) a poškodí něco uvnitř těla.

 

Čtvrtá čakra Anahata (srdeční)

 

Čtvrtá čakra je uprostřed hrudní kosti a ovlivňuje zejména srdce a plíce, krevní oběh, kůži, imunitu (brzlík), horní část hrudní páteře a ruce. Představuje základní právo"milovat a být milován” a hlavním úkolem je "sjednocení”. Toto sjednocení znamená jednak spojení hmoty a ženského principu (tři spodní čakry) s duchem a mužským principem (tři horní čakry) a zároveň sjednocení jedince s okolním světem skrze bezpodmínečnou lásku. Kožní problémy a alergie lze chápat jako projev nerovnováhy ve vztahu k sobě a k okolí (nepřijetí, boj).

 

Srdeční čakra je sídlem lásky, soucitu, odevzdanosti, schopnosti odpouštět a přijímat dotyky. U týraných dětí se projevuje její zablokování jako strach z dotyku a fyzického kontaktu s druhými lidmi, neboť jejich zkušenost je spojena se strachem a bolestí.

 

Čtvrtá čakra se formuje ve čtvrtém roce života a pro dítě je důležité, aby cítilo, že je milováno bez podmínek a že si lásku nemusí zasloužit (poslušností), ani vynutit (onemocněním). To, co v této době potřebuje, je pozornost rodičů a jejich projevy lásky – pohlazení, pochování, společné hraní. Když zaměstnaní rodiče nemají na dítě čas, začne si pozornost vynucovat zlobením, anebo nemocí, neboť pak se mu "musí" věnovat.

 

Důležitý je i vzájemný vztah mezi rodiči, který dítě přebírá jako vzor svých budoucích partnerských vztahů. V této době je také formován láskyplný vztah k sobě samému, který je základní podmínkou zdravého a šťastného života. Vztah k sobě pak určuje i vztah k ostatním lidem a okolnímu světu.

 

Pátá čakra Višudhi (krční)

 

Pátá čakra leží v krční jamce a ovlivňuje krk, týl, krční páteř, jícen, štítnou žlázu, uši, hlasivky, čelisti, horní část plic, průdušky. Představuje základní právo "říkat a slyšet pravdu” a hlavním úkolem je "sebevyjádření”. Vyvíjí se v pátém roce života, kdy dítě klade otázky a potřebuje dostávat pravdivé a srozumitelné odpovědi, neboť si vytváří názor na sebe i okolní svět.

 

Pokud je umlčováno (buď tiše a neotravuj), anebo se mu nesděluje pravda, jeho obraz světa je neúplný a deformovaný. Krk je nejužším místem na těle, a proto se zde tvoří energetické bloky velmi snadno a dochází k narušení spojení hlavy a těla – rozumu a citu. V případě, že se rozhodujeme, neměli bychom poslouchat pouze svůj rozum, jak je v materialistické společnosti obvyklé, ale i své srdce.

 

Pátá čakra je centrem komunikace, vyjádření názorů a pocitů, přijímání změn a je též čakrou výmluv. Místo abychom hledali řešení svých problémů, hledáme důvody, proč je řešit nemůžeme. Stačí si přiznat, že se změn bojíme a že něco udělat nechceme. Znám případ lidí, kteří jsou na pokraji sil a jediným východiskem je například změna zaměstnání, nebo rozchod s partnerem. Poslední zbytky energie ale využijí pro výmluvy a zdůvodňování, proč to udělat nemohou.

 

I fyzicky týrané ženy alkoholiků dokážou zdůvodnit své setrvávání v tomto vztahu (kvůli dětem, nemám kam jít, on to tak nemyslí, přece nebudu sama…). Je třeba vědět, že výmluvami chceme omlouvat svou nerozhodnost a zbabělost jen sami před sebou a zbytečně plýtváme energií. Stačí si přiznat pravdu a uvědomit si, čeho se bojíme a co skutečně chceme.

 

Šestá čakra Andžna (třetí oko)

 

Šestá čakra leží mezi obočím a ovlivňuje oči, nos, dutiny, malý mozek, hypofýzu, paměť, vůli a je centrem intuice. Představuje základní právo "vidět a vědět” a jejím hlavním úkolem je "poznání”. Vytváří se v šestém roce života, kdy si dítě ujasňuje a zpracovává získané informace o sobě a své rodině a začíná se dále učit vnímat svět mimo rodinu. Dochází k prvním konfrontacím informací od rodičů a z okolního světa. Často bývá otřesena dosud ničím nezpochybněná důvěra k rodičům a tam, kde se dítěti lhalo, začíná mít důvěra v rodiče trhliny. Pravda o rozmnožování nebo o Ježíškovi bývá prvním otřesným zjištěním, že rodiče to buď nevědí a jsou hloupí, anebo lžou a dítě nechápe proč.

 

Sedmá čakra Sahasrára (korunní)

 

Sedmá čakra je na temeni hlavy a ovlivňuje náš příjem vesmírné energie, poznání vesmírných zákonů, ovlivňuje velký mozek, epifýzu. Základní právo je "věřit” a hlavním úkolem je "spojení s vesmírem”. Vyvíjí se v sedmém roce života, kdy se dítě už seznámilo se svým tělem, se svou rodinou, s okolním světem a vytváří si vztah k věcem nehmotným. Formuje se víra, abstrakce. Nastává také uvědomování si sebe sama jako jednoty mysli, těla a duše. Záleží na rodičích a jejich příkladu, zda se dítě bude vyvíjet v této jednotě, nebo zda bude některá část potlačena a jiná preferována. Dítě je schopno vnímat nehmotné jevy a učí se věřit samo sobě a svým vjemům.

 

Po tomto seznámení s čakrami jistě už víte, která vaše je zablokovaná nejvíce. V této oblasti se vždy opakují nemoci, potíže, úrazy. Pro začátek věnujte tomuto místu svou láskyplnou pozornost a pokládejte na ně ruce. I když vám jimi třeba dosud neproudí energie Reki, určitě pocítíte úlevu a zlepšení i proto, že přestanete bolavému místu spílat a zlobit se na ně, čímž jste ho dříve ještě více poškozovali. Toto je další krůček k sebepoznání a lásce k sobě a svému tělu.